SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fysioterapeut

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Ål

Employer: Vestre viken

Reference: 3186923339

Closing date: 18-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Fysioterapeut/ Spesialfysioterapeut somatisk sengepost / intermediær avdeling - Hallingdal sjukestugu på Ål

Somatisk sengepost/Intermediær avdeling ved Hallingdal sjukestugu ligger organisatorisk under medisinsk avdeling ved Ringerike sykehus – Vestre Viken HF. 1. Sept 2016 flytter vi inn i nye lokaler og starter opp med intermediæravdeling ved Hallingdal sjukestugu. Avdelingen vil da ha 10 sengeplasser for spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale sengeplasser. På avdelingen vil det være 2 fysioterapeuter og 1 ergoterapeut i tillegg til sykepleiere, hjelpepleiere og leger.

Vi kan tilby:

Hss dekker de fleste områder mellom mer spesialisert spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Den innebærer varierte arbeidsoppgaver innen fysioterapi.
Hovedområder vil være geriatri, palliasjon og rehabilitering
Stillingen er egnet for en som er interessert i bredde innen fagfeltet
Fysioterapeut har sentrale funksjoner i forhold til undervisning på læring- og mestringskurs, hjerteskolen og internt i avdelingen.

Personlige egenskaper:
Gode evner til tverrfaglig og selvstendig arbeid
Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
Interesse for utvikling av fag og pasientsikkerhet
Forventning om å delta i utvikling av ny intermediær avdeling
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
Avdelingen er i utvikling – vi kan tilby personlig og faglig utvikling
Lønn etter gjeldene overenskomster
Godt arbeidsmiljø
Gode Velferdsordninger i Vestre Viken
Øvrige ansettelsesvilkår er iht. gjeldende regler og retningslinjer.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

avdelingssykepleier Britt Inger Liahagen, phone: +47 48258636

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com