SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Sikringstekniker

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Bodø

Employer: Forsvarsbygg

Reference: 3346358201

Closing date: 07-03-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Forsvarsbygg on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sikringstekniker til Norges mest spennende eiendomsmasse - Forsvarsbygg utleie

Forsvarsbygg utleie er Norges største eiendomsforvalter. Gjennom vårt unike nettverk og kompetanse sikrer vi leveranser over hele landet. Vår viktigste oppgave er å skape trivsel for våre brukere og beboere.

Markedsområdets hovedfokus er inngåelse, etablering og oppfølging av leiekontrakter med militære leietagere for maksimal utleie av markedsområdets bygningsmasse, herunder ivaretagelse av drifts-, vedlikeholds og utviklingsoppgaver slik de er avtalt med leietager og/eller eier.

Innenfor geografisk ansvarsområde er stillingens hovedfokus å sørge for at markedsområdet leverer fremragende service og kvalitet knyttet til fysiske og elektroniske sikringstjenester, herunder;
• Automatiske adgangskontrollanlegg (AAK)
• Automatiske innbruddsalarmer (AIA)
• TV-overvåkningsanlegg (TVO)

Videre skal sikringsteknikeren sørge for en optimal og effektiv gjennomføring av sikringsrelaterte oppgaver i markedsområdet ved gode allianser og rammeavtaler.

Stillingen er lokalisert til Bodø.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Utføre daglig drift og vedlikehold av de elektroniske sikringssystemene og forestå teknisk feilretting og support på fysiske og elektroniske sikringssystemer
Ivareta løpende kontakt og dialog om status med kundens LVS eller tilsvarende
Følge opp tildelte arbeidsordre
Legge til rette for salg av sikringsrelaterte produkter
Ivareta overordnede krav og forskrifter til fagfeltet
Forestå, planlegge og ivareta løpende kundekontakt
Ivareta leverandørkontakt for sikringstjenester
Bistå kontroller i oppfølging av fakturering av sikringstjenester
Forestå arbeidet med budsjettering, planlegging og koordinering av de sikringsrelaterte tjenester
Utarbeide tilbudsgrunnlag og prisforespørsler
Utarbeide underlag for kontrakter og bestillinger, samt ivareta oppfølging
Utarbeide drift/vedlikeholdsplaner (FDVU planer)

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning – ingeniørutdannelse, IT-utdannelse eller teknisk fagskole. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
Dokumenterte resultater og erfaring innen fagfeltet vil bli vektlagt
Førerkort for bil
Må kunne sikkerhetsklareres for strengt hemmelig
Erfaring fra tilsvarende virksomhetsområder
God datakunnskap er nødvendig
Erfaring fra tilsvarende virksomhetsområder
Erfaring med offentlig innkjøp og forhandlinger er en fordel
Datakunnskap er nødvendig

Utdanningsretning:
Elektronikk / Elektro / Telekom.

Utdanningsnivå:
Høyskole/universitet
Fagskole / fagbrev (2 år)

Personlige egenskaper:
Du har god teknisk forståelse og er flink til å finne løsninger.
Dine service- og samarbeidsevner er velutviklet.
Du kan formulere deg godt både muntlig og skriftlig, og bruk av dataverktøy er ikke noe problem for deg.

Vi tilbyr:
En utfordrende jobb blant gode kollegaer.
Lønn som overingeniør (kode 1087)/ seniorkonsulent (kode 1363) (lønnsspenn: 60 - 67, 516 000 kr - 588 100 kr) iht. Statens lønnsregulativ, avhengig av utdannings-/kompetansenivå.
Medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir tilgang til gunstige boliglån samt gode forsikrings- og pensjonsordninger for statsansatte. (Det trekkes 2% fra bruttolønn pr mnd til lovbestemt pensjonsinnskudd for den enkelte).
Egen bedriftshelsetjeneste, gode velferdsordninger samt fleksibel arbeidstid.

For mer informasjon:

Contact person:

Lars Erik Berg Seniorrådgiver Eiendomsforvaltning, phone: (+47) 40021725
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com