SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Prosjektleder

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Forsvarsbygg

Reference: 3182724302

Closing date: 11-09-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Forsvarsbygg on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Prosjektleder infrastruktur - Forsvarsbygg utvikling

Forsvarsbygg utvikling leverer eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Vi styrer og leder investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Forsvarsbygg utvikling driver strategisk rådgivning, herunder alternativstudier, konsept- og prosjektutvikling. Bygge- og rehabiliteringsprosjektene spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til nasjonal helikopterbase og flyplassdekker.

Forsvarsbygg utvikling forestår utbygging og investeringer for 2-3 mrd. kroner pr år, hvorav region Øst produserer for ca 800 mill. kroner.

Region Øst omfatter i all hovedsak hele Østlandet. Stillingen rapporterer til prosjektsjef. Arbeidssted vil være Oslo eller Rygge.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn til alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Forsvarsbygg søker Prosjektleder infrastruktur til å bistå i store og komplekse byggeprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

Ledelse av og resultatansvar for enkeltprosjekter med spesiell vekt på infrastruktur.
Prosjektplanlegging og –gjennomføring
Økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts- og kontraktsstyring.
Påse at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene.
Sørge for at anskaffelse er i tråd gjeldende regelverk
Koordinering av relevante grensesnitt i prosjektet og mot eksterne
Rapportering av status mht fremdrift, kostnad og kvalitet
Kontakt mot kunde/oppdragsgiver

Kvalifikasjoner:
Høyere utdanning innen tekniske fag på universitet eller høgskolenivå.
Relevant erfaring innen prosjektledelse og arbeid med teknisk infrastruktur.
Må kunne klareres på nivå «Strengt hemmelig»

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjonsevner
Planmessig og strukturert
Gjennomføringskraft

Vi tilbyr:
Lønn som Prosjektleder (kode 1113) iht Statens lønnsregulativ
Fleksibel arbeidstid
Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
Bedriftsidrettslag med bredt tilbud av aktiviteter
Bedriftshelsetjeneste

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Contact person:

Dag Arne Johansen Prosjektsjef, phone: (+47) 920 17 189
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com