SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Stabsdirektør

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Forsvarsbygg

Reference: 3329128325

Closing date: 17-02-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Forsvarsbygg on:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Stabsdirektør virksomhetsstyring og økonomi - Forsvarsbygg

Direktør for virksomhetsstyring og økonomi inngår i direktør Forsvarsbyggs ledergruppe. Som del av ledergruppen har direktør for virksomhetsstyring og økonomi et ansvar for Forsvarsbyggs samlede leveranser og resultatoppnåelse.

Direktør for virksomhetsstyring og økonomi rapporterer til direktør Forsvarsbygg og er dennes stedfortreder. Stabsdirektøren har personalansvar for stabens medarbeidere.

Forsvarsbygg skal ha et arbeidsmiljø preget av tverrfaglighet, mangfold og likestilling og søker derfor en balansert fordeling med hensyn på alder, kjønn og etnisitet i virksomheten. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å iverksette oppdrag og føringer fra Forsvarsdepartementet i virksomhetsstyringen av Forsvarsbygg, samt den overordnede og løpende dialogen med departementet knyttet til styring og økonomioppfølging.
Overordnet faglig ansvar for Forsvarsbyggs samlede økonomifunksjon innebefattet økonomistyring og analyse, konsolidering av regnskap, rapportering og budsjettarbeid.
Ansvar for Forsvarsbyggs virksomhetsstrategi og andre sentrale strategier og polycies innenfor flere områder som anskaffelser/innkjøp, organisasjonsutvikling, HR og kommunikasjon. Staben skal ivareta helhet og sammenheng mellom styring og strategier.
Overordnedet ansvar for Forsvarsbyggs sikkerhetsorganisasjon.

Kvalifikasjoner:
Relevant utdanning på masternivå
Erfaring fra ledelse i større organisasjoner
Fordel med ledererfaring fra offentlig sektor
Kjennskap til forsvarssektoren
Kjennskap til eiendom, bygg og anlegg herunder forvaltning, utvikling og avhending
Må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG

Personlige egenskaper:
Strategisk blikk og analytisk forståelse
Gode lederegenskaper med stor gjennomføringsevne
God på relasjonsbygging og samhandling
Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
Resultatorientert, bidra til måloppnåelse på tvers av Forsvarsbygg
Politisk forståelse

Vi tilbyr:
Lønn som avdelingsdirektør (kode 1060) fra kr. 1 052 800,- til kr. 1 185 400,-. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger:
Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

For mer informasjon:

Contact person:

Thorbjørn Thoresen Direktør Forsvarsbygg, phone: +47 91615134

Contact person:

Jan Petter Stenberg HR leder, phone: +47 924 25 576
mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com