SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Førstekonsulent/saksbehandler

Contract type: Fast stilling

Percentage: 100%

Location: Oslo

Employer: Oslo Kommune

Reference: 3120819478

Closing date: 04-07-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Førstekonsulent/saksbehandler - Rehabilitering og omsorg

Bydel Østensjø har ledig to faste stillinger som saksbehandler med tiltredelse snarest. Stillingene er organisert i Avdeling rehabilitering og omsorg under Søknadskontoret og inngår i team Rehabilitering og omsorg. Teamleder er nærmeste overordnet.

Søknadskontoret har følgende arbeidsområder:
Saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenester for alle aldersgrupper, Habiliteringsteam, TT, Innsatsteam, Spesialsykepleie for alvorlig syke, Demensteam, Kreftkoordinator, Hverdagsrehabiliteringsteam.
Vi søker medarbeidere som er engasjert, faglig dyktig, har gode evner til både samarbeid og selvstendig arbeid og som liker utfordringer.
De vi søker skal være dyktig til å kartlegge og vurdere brukerens behov, ressurser og rehabiliteringspotensiale i samspill med bruker, pårørende og tjenestene.

Arbeidsoppgaver:

Saksbehandling av søknader og klager om helse- og omsorgstjenester, herunder hjemmetjenester, institusjonsplasser, dagsenter, m.m. til hovedsaklig eldre innbyggere.
Gjennomføre vurderingsbesøk i brukers hjem, på sykehus og helsehus
Kartlegging av søkerens ressurser og tjenestebehov, samt planlegging, koordinering og tildeling av tjenester i henhold til gjeldende lovverk, forskrifter og retningslinjer og i samarbeid med de aktuelle tjenestene.
Samarbeidsmøter med tjenesteapparatet i bydelen, private aktører, sykehus, helsehus og andre innstanser.
Bydelens søknadskontor deltar i Oslo kommunes tillitsmodell prosjekt og den som ansettes må påregne mulig endring i arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver. Stillingen kan pålegges både administrative og utførende oppgaver i fremtiden.

Kvalifikasjoner:
3 årig helsefaglig høyskoleutdanning
Ønskelig med arbeidserfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester
Saksbehandlererfaring fra kommunal forvaltning
Erfaring i bruk av Gerica som saksbehandlingsverktøy
God skriftlig og muntlig framstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Utdanningsretning:
Helse-, sosial- og idrettsfag

Utdanningsnivå:
Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Løsningsorientert
Strukturert
Fleksibel
Ansvarsbevisst

Språk:
Norsk

Vi tilbyr:
Et spennende, hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø.
Mulighet til å påvirke utvikling av bydelens tjenester og bidra til å oppfylle bydelens overordnede målsetninger, i tett samarbeid med tjenesteapparatet i bydelen og eksterne samarbeidspartnere.
Stillingen er lønnet i ltr.41 (Kr 520 800)

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Dzana Porobic Teamleder, phone: +47 951 797 36

Jobb i Oslo kommune

Bruk din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver og få mulighet til et karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere. Du samarbeider med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi ønsker representasjon av kvinner og menn i alle stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com