SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fastlege

Contract type: Vikariat

Percentage: 100%

Location: Ørsta

Employer: Ørsta Kommune

Closing date: Snarest

Apply for the job here.

Visit our home page.

Fastlegevikar i Ørsta

Vi søkjer etter vikar for fastlege i tida 10. september 2017 til 1. mars 2018.

Om stillingen:

Vikariatet er knytt til ordinært allmennmedisinsk arbeid og øyeblikkeleg hjelp ved Legesenteret AS som har 11 fastlegeheimlar.

I tillegg skal vikaren ta del i organisert kommunal legevakt vanlege dagar og helgar til kl. 22.00
samt i den interkommunale nattlegevaktordninga (kl 22-08)

I den kommunale delen av legevaktsordninga er legen privat næringsdrivande på vanlege vilkår som fastlege. Vilkåra vert avklara med Legesenteret AS. Den interkommunale nattlegevaktordninga (kl 22-08) har fast løn. Anna offentleg legearbeid kan bli aktuelt, men ikkje behov no.

Vikaren må kunne arbeide sjølvstendig, ha gode norskkunnskapar og ha evne til skriftleg og munnleg framstilling.

Nyrenovert og rimeleg bustad i gangavstand til Legesenter.

Ørsta – hjartet av Sunnmørsalpane:
Nytt legesenter er under bygging og vil stå ferdig i mars 2018. Ein dyktig vikar vil ha stor sjans for vidare engasjement etter 01.03.2018.

Søknader behandles fortløpende:

Contact person:

Seksjonsleiar Helse- og velferd Knut Åmås, phone: +47 90244516, email: Click here

Contact person:

Leiar Ørsta Legesenter AS Trude Tonning, phone: +47 70048050, cell: +47 92406242, email: Click here

Ørsta kommune

Ei av dei største landbrukskommunen i Møre og Romsdal, og jordbruk er ei viktig næring. Likevel er Ørsta framfor alt ei industrikommune med eit breitt og variert industrimiljø, hovudsakleg med møbel-, metallforedlings- og næringsmiddelindustri med til dømes meieri og fiskeindustri.

Innbyggjartalet er knapt 10 700, og av desse bur om lag 6 500 i kommunesenteret. Ørsta er ein aktiv kulturkommune med meir enn 350 lag og foreiningar.

Ørsta har gode kommunikasjonar. Ørsta/Volda Lufthamn Hovden har daglege flysamband med Bergen og Oslo. På Rystelandet er det djupvasskai. Ørsta er trafikknutepunkt for kyststamveg E39 og FV655.

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com