SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Fagutviklingssykepleier

Contract type: Fast stilling

Percentage: 50%

Location: Gjettum

Employer: Vestre viken

Reference: 3085244156

Closing date: 15-01-2017

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Vestre viken on:

Facebook

Fagutviklingssykepleier gastro 50 % - Medisinsk poliklinikkseksjon, Bærum sykehus

Medisinsk poliklinikk har funksjoner innen gastroenterologi, hjerte, lunge og nyre. Vi er i stadig endring for å gi et best mulig tilbud til pasientene våre i takt med samfunnets behov. Vi opplever en stadig økning av aktivitet og vi er en avdeling i stor utvikling.

På gastrolab utføres gastroskopier, koloskopier og andre endoskopiske undersøkelser og vi har sykepleiedrevet samtalepoliklinikk for pasienter med kroniske tarmsykdommer (IBD). Vi jobber med høyteknologisk utstyr og håndterer både polikliniske pasienter og ø-hjelp og jobber tett sammen med medisinske og kirurgiske leger. Vi har i tillegg et stort forskningsprosjekt for kreftregisteret med screening for colon-rektalcancer (CRC-prosjektet) og flere andre kliniske forskningsprosjekter.

Vi har pr. i dag 50 % fagutviklingssykepleier, men i takt med utviklingen av aktivitet og for å sikre et faglig høyt nivå skal vi øke funksjonen med 50 % på gastroseksjonen. Nåværende fagutviklingssykepleier skal fokusere på hjerte-lunge-seksjonen. Begge skal inngå et samspill med å bidra til fagutvikling for sykepleiere og sekretærer, skal bistå med driften av avdelingen og skal kunne ivareta stedfortredende funksjon for avdelingssykepleier.

Personlig egnethet vil bli vektlagt i stillingen.

Arbeidsoppgaver:

Sikre at kompetansen innen gastro og CRC utvikles i tråd med kunnskapsbasert praksis og gjeldende retningslinjer
Bistå med driften av avdelingen og skal kunne ivareta stedfortredende funksjon for avdelingssykepleier
Opplæring og undervisning
Utvikle og opprettholde kompetansen hos sykepleiere og sekretærer faglig og medisinsk teknisk
Være med å fordele kurs og seminarer
Være med på og planlegge og gjennomføre fagdager og lunsjmøter
Bidra til gjennomføring av klinisk forskning

Kvalifikasjoner:
Offentlig godkjent sykepleier med bred erfaring fra gastrolab og helst også med videreutdanning innen gastroenterologi
Kunne vise til å ha jobbet med fagutvikling, kvalitetsarbeid eller forskning
Interesse/erfaring med faget og med drift/administrative oppgaver

Personlige egenskaper:
Engasjert og positiv
Kan motivere og har erfaring med undervisning
Gode mellommenneskelige egenskaper
Personlig egnethet

Vi tilbyr:
En spennende stilling med stor mulighet for å påvirke, utvikle og motivere i et godt fagmiljø.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Birgitte E. Stoffel Avdelingssykepleier, phone: +47 67 80 98 74

Vestre Viken

ble etablert 1.juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen. Siden har Sykehuset Buskerud skiftet navn til Drammen sykehus og Sykehuset Asker og Bærum til Bærum sykehus. Hallingdal sjukestugu er også en del av Vestre Viken. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 465 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene. Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.
Se mer på www.vestreviken.no

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com