SkanPers kommunikation
headerlogo
UTGÅTT
Har ikke støtte for bildebeskrivelse i spot enda.

Job title: Delelistelege

Contract type: Fast stilling

Percentage: 60%

Location: Trondheim

Employer: Trondheim kommune

Closing date: 07-10-2016

Apply for the job here.

Visit our home page.

Follow Trondheim kommune on:

Facebook
Twitter

Enhet for legetjenester og smittevernarbeid, Delelistelege - Midtbyen legesenter

Ved Midtbyen legesenter ønsker en av fastlegene å inngå avtale med delelistelege i 60 % stilling med gradvis økning til full overtakelse av hjemmelen. Legen har for tiden listetak på 1500 pasienter Betingelser for deling av praksisen avtales med nåværende praksisinnehaver. Delelisteperioden vil vare i inntil 5 år og individuell avtale med Trondheim kommune inngås fra det tidspunkt hjemmelsinnehaver fratrer Ny lege må godta legesenterets internavtale Midtbyen legesenter er et veletablert legesenter som drives av seks fastleger og har et dyktig hjelpepersonell Ønsket oppstart er 01.01.17.

Arbeidsoppgaver:

Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på deleliste i 60 % stilling
Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 t/uke i full kurativ praksis (det er mulighet for økte oppgaver i startfasen hvis ønskelig)
Deltakelse i interkommunal legevakt, pr. i dag 1-2 vakter pr. mnd. på ettermiddag/kveld
Bidra til utvikling av legesenteret.

Kvalifikasjoner:
Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus i SAK
Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt utdanning til allmennmedisin
Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
Søkere som er ferdig med obligatorisk veiledet tjeneste vil bli prioritert
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Kvinnelige leger oppfordres til å søke.

Utdanningstittel:
Allmennlege

Utdanningsretninger:
Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:
Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
Personlig egnethet til pasientbehandling
Personlig egnethet til drift av privat legesenter i team
Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:
Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder. Her har fastlegen en viktig rolle
Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

For nærmere opplysninger om stillingen:

Contact person:

Elise Berntzen Vesterhus (Fagleder), phone: +47 95263567

Trondheim kommune

er en organisasjon som gjennom samhandling med byens befolkning, samarbeidspartnere og alle kommunens medarbeidere ivaretar sine forpliktelser og legger til rette for en forsterket positiv utvikling for Trondheim, en livskraftig og spennende by som bærer fremtiden i seg. Rådmannen vil sørge for at denne bevisstheten blir holdt levende i den kommunale organisasjonen. (utdrag fra Rådmannens programerklæring)

mail to scandinavianpersonnel.comFacebookGoogle PlusTwitter

We look forward to hearing from you

© 2015 Scandinavian Personnel. All rights reserved.

scandinavianpersonnel.com